Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

jaazosia
08:53
5332 e745
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiampotato iampotato
jaazosia
08:51
8155 c475
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaiampotato iampotato
jaazosia
08:51
Ten mo­ment, gdy ktoś zarzu­ca Ci długie nieo­dzy­wanie się i zu­pełnie za­pomi­na, że to działa w dwie strony. 
Reposted fromdoope doope viaiampotato iampotato
jaazosia
08:49
jaazosia
08:48
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.
jaazosia
08:43
4092 20e9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasouund souund
08:42
9613 44c2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viasouund souund
jaazosia
08:41
1188 2ea3 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasouund souund
jaazosia
08:41
Reposted fromshakeme shakeme viasouund souund
jaazosia
08:40
5569 6b9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasouund souund
jaazosia
08:40
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viasouund souund
jaazosia
08:38
Każdy powinien przeżyć prawdziwą miłość, a ona powinna trwać przynajmniej do końca jego życia.
— John Green - Gwiazd naszych wina
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiampotato iampotato
jaazosia
08:34
8957 28e3
Reposted fromblackhole blackhole viainpassing inpassing
08:31
2229 3d40
jaazosia
08:29
7222 ab05
Reposted fromkarahippie karahippie viaiampotato iampotato
jaazosia
08:28
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative viainpassing inpassing

July 08 2015

jaazosia
21:01
0745 a38a
Reposted fromblueinsane blueinsane viaewerls ewerls
jaazosia
21:00
5151 3eaf 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaewerls ewerls
jaazosia
20:35
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawsukience wsukience
jaazosia
20:35
Czekałam, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że to już koniec. Nie chodziło mi o to, żeby to był szczęśliwy koniec, tylko jakikolwiek. Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
— Grażyna Jagielska
Reposted frominpassing inpassing viawsukience wsukience
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl