Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

jaazosia
09:10
Co robiłaś wieczorem?
Siedziałam i gapiłam się w zegar, aż wydawało mi się, że już mogę do ciebie zadzwonić, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.
Śmieję się.
A ty co robiłeś?
Siedziałem i czekałem na twój telefon i zastanawiałem się, co powiedzieć, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.
— James Frey – Milion małych kawałków
Reposted fromatyde atyde viasoftly softly

July 09 2015

jaazosia
14:46
2013 ca8f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
jaazosia
14:45
(...) a powietrze pełne jest zagubionych wspomnień, które nie wiedzą już, do kogo należą.
— Anna Janko
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
jaazosia
14:42
0461 fdf1
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasoftly softly
jaazosia
14:40
8953 477e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
jaazosia
14:39
powiedz, że wytrwamy, że przeżyjemy każdą słabość.
jaazosia
14:38
4421 b7f4 500
jaazosia
14:02
9421 b4f5 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaserplesniowy serplesniowy
jaazosia
14:01
9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaosaki osaki
jaazosia
09:29
jeśli ktoś się nie odzywa to zwyczajnie ma Cię w dupie.
— muszę przyjąć to do wiadomości.
Reposted frombadgal badgal viaiampotato iampotato
09:28
8298 fe59
Reposted fromsunlight sunlight viaiampotato iampotato
jaazosia
09:26
Szukam mężczyzny o szerokich horyzontach i niepospolitym wnętrzu, który nie przesypia życia ani nie topi go w nałogach, który chce to dzielić i mnożyć z niebanalną kobietą, dojrzałą jak wrześniowe jabłko. Chcę spotkać tego, który wypatruje za mną oczy i nasłuchuje, czy nie zabrzmią moje kroki w ciemności. Będącego w drodze, afirmującego życie, przy którym nie trzeba udawać mniejszej i głupszej, żeby go nie urazić.
— Z pamiętnika Soni Raduńskiej
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiampotato iampotato
jaazosia
09:16

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viachrzrzrz chrzrzrz
jaazosia
09:15
3485 d86a 500
Reposted fromrol rol viachrzrzrz chrzrzrz
jaazosia
09:13
Jesteś jedną z moich najlepszych przyjaciółek i martwię się o ciebie, a to oznacza, że nic nie musisz robić sama. Przyjaźń oznacza, że nigdy nie jesteś sama. Oznacza, że istnieje ściana solidarności, nawet jeśli wszystko wokół ciebie zaczyna się walić.
— Emma Hart, The Love Game
Reposted frommefir mefir viaiampotato iampotato
jaazosia
09:06
2358 1f4b
Reposted fromdiebitchess diebitchess viachrzrzrz chrzrzrz
jaazosia
09:04
8042 7cca 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viachrzrzrz chrzrzrz
jaazosia
09:04
1497 b34a 500
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viachrzrzrz chrzrzrz
jaazosia
09:04
8305 7f31
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viachrzrzrz chrzrzrz
jaazosia
08:53
5332 e745
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiampotato iampotato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl