Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

jaazosia
13:35
jaazosia
13:33
6564 7ab0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
jaazosia
12:09
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viaMerrry98 Merrry98
jaazosia
12:09
1522 7153
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
jaazosia
12:06
6057 67a1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaMerrry98 Merrry98
jaazosia
11:56
2247 9f3a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 03 2017

jaazosia
16:25
Nie życzę Ci najgorszego. Życzę Ci wszystkiego najlepszego i utraty tego.

April 24 2017

jaazosia
09:44
9212 0109
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
jaazosia
09:42
2256 97fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 10 2015

jaazosia
18:51
jaazosia
18:49
Nigdy nie ignoruj osoby która Cię kocha i martwi się o Ciebie, bo pewnego dnia zdasz sobie sprawę, że straciłeś księżyc podczas łapania gwiazd.. 
— !
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viablablablabla blablablabla
jaazosia
18:48
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie. Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
— Beata Pawlikowska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viablablablabla blablablabla
jaazosia
18:47
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viablablablabla blablablabla
jaazosia
11:09
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaincompleta incompleta
jaazosia
11:08

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viaincompleta incompleta
10:20
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viaincompleta incompleta
jaazosia
10:14
Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza,
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
lecz widać można żyć bez powietrza.
— M. Pawlikowska
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viasoftly softly
jaazosia
10:00
9344 37df 500
jaazosia
09:16
2870 1f6b 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaincompleta incompleta
jaazosia
09:11
5659 ad6b 500
Reposted frommixtura mixtura viaincompleta incompleta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl